top of page

Ons zorgaanbod

Zorggroep Arum biedt een brede waaier aan zorg op maat voor jongeren en volwassenen met een mentale of mentaal-motorische beperking, een niet-aangeboren hersenletsel, een verstandelijke beperking, een fysieke beperking of gedrags- en emotionele problemen.  Ontdek hoe wij binnen deze verschillende domeinen een warme omgeving kunnen aanreiken.

Zorgaanbod voor minderjarigen

Zorgaanbod voor volwassenen

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

Zowel voor minderjarigen als volwassenen kan Zorggroep Arum begeleiding via rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) voorzien. Dit is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft en nog geen ondersteuning krijgt van een VAPH-dienst of door een erkende voorziening van het VAPH.

Financieringsmogelijkheden

Hoe kan je beroep doen op het zorgaanbod van Zorggroep Arum? De Belgische overheid voorziet enkele mogelijkheden. Klik op onderstaande knop en ontdek alle financieringsmogelijkheden.

Leer ons beter kennen

Hoe zorgen wij voor warme omkadering?

Lees meer over de missie en visie van Zorggroep Arum.

Wat leeft er binnen Zorggroep Arum?

Ontdek alle nieuwtjes binnen onze zorggroep.

bottom of page