top of page
Woonondersteuning.jpg

Woon-ondersteuning

Volwassenen met een mentale beperking of een niet-aangeboren hersenletsel kunnen bij Zorggroep Arum een warme plek vinden om te wonen. We bieden verschillende vormen van zorg en ondersteuning aan, afhankelijk van de behoeften en wensen van de bewoners. 

Op die manier kunnen we iedereen een veilige en stabiele woonomgeving bieden waar men zich kan ontwikkelen en indien nodig kan herstellen. Wonen op één van onze campussen kan ook de zelfstandigheid en de kwaliteit van leven vergroten. Kortom, het is de ideale oplossing voor mensen die behoefte hebben aan extra ondersteuning en zorg.

Woonvormen voor volwassenen met een mentale beperking

Op campus Meander, in het centrum van Stokkem en op een buitenlocatie in Rotem bieden we inclusieve woonondersteuning in verschillende vormen aan voor volwassenen met een mentale beperking, een fysieke beperking en eventuele bijkomende gedragsproblemen. In iedere woonvorm creëren we een bepaalde huiselijkheid, maar de invulling daarvan kan per woonvorm verschillen. We kijken naar de individuele behoeften van de bewoners en passen steeds zorg op maat toe. Alle cliënten worden ook steeds begeleid door een ervaren team dat wordt samengesteld op basis van de nodige zorg.

 

Ontdek hieronder meer over de verschillende woonvormen die we aanbieden en de zorg die we per woonvorm toepassen.

Blocus

Een woonvorm voor cliënten met een licht tot matig verstandelijke beperking en een bijkomende psychiatrische en/of gedragsproblematiek. Deze werking biedt gedoseerd samenleven aan in een woning waarbij het leefgroepmodel deels wordt gecombineerd met een vorm van studiowonen omwille van een grote discrepantie tussen cognitief en emotioneel functioneren. 

Verschuylenhof

In Verschuylenhof ligt het accent van de werking op zelfredzaamheid. De cliënten verblijven er in 2 geschakelde leefgroepen en 3 studio’s. De cliënten die in Verschuylenhof verblijven, hebben verantwoordelijkheidszin, bezitten een bepaalde mate van zelfstandigheid en hebben de drive om hun grenzen te verleggen. 

Stadstoren

Stadstoren biedt een warme thuis aan cliënten met een licht tot matig verstandelijke beperking. De cliënten wonen in kleine subgroepjes in een aparte studio/appartement. We streven naar het creëren van een thuisgevoel door de cliënten te laten zijn wie ze zijn en hun eigenwaarde te bekrachtigen. 

Korver

De Korver is een leefgroep voor volwassenen met een matige of ernstige mentale beperking. Omdat de cliënten er in kleine subgroepjes wonen van 2 tot 4 personen in een aparte studio/appartement is een zekere graad van zelfstandigheid wenselijk.

Schakel

In leefgroep Schakel wonen jongvolwassen cliënten met een matig mentale beperking. De focus ligt op het ontwikkelen van vaardigheden en groeien in zelfstandigheid. We bereiden de cliënten stap voor stap en op hun eigen tempo voor op leefgroepwerking binnen de volwassenenzorg. 

Kei

Leefgroep Kei is een diverse groep van volwassen cliënten. Naast de variatie aan leeftijden geven de verschillende beelden (syndroom van Down, Steinert, …) steeds een andere dimensie aan de zorgvraag. 

Fries

De Fries is een leefgroep voor cliënten met een matig tot ernstig verstandelijke en/of motorische beperking. Het accent ligt dan op het aanbieden van individuele ondersteuning, dit door regelmatig 1-op-1 te werken, op het niveau dat de cliënt nodig heeft. 

Weerd

Leefgroep Weerd is gelegen in de stadskern van Stokkem. Er heerst een warme en betrokken sfeer, waar de nodige structuur zorgt voor een vlot dagdagelijks verloop. Onze cliënten genieten enorm van de huiselijke sfeer, maar ook van activiteiten. Hierbij heeft de begeleiding een waakzaam oog voor mogelijke overprikkeling.

Dagvlinder

In leefgroep Dagvlinder wonen cliënten met een matige tot ernstige mentale beperking. Dit zijn voornamelijk cliënten die een grotere nood hebben aan lichamelijke verzorging en ondersteuning. Een gezellige groepssfeer is voor onze cliënten erg belangrijk en daar proberen we dan ook met zijn allen aan te werken. 

Pionier

Leefgroep Pionier is gelegen in de stadskern van Stokkem. Omwille van hun matig/ernstige verstandelijke beperking in combinatie met autismespectrumstoornis, Prader-Willi-Syndroom of Syndroom van Down, hun niveau van emotionele ontwikkeling en eventuele oudere leeftijd kunnen we spreken over een verhoogde psychische kwetsbaarheid. Een gevoel van thuiskomen proberen we steeds te creëren door hun een gevoel van rust te laten ervaren.

Belzer

De Belzer is een groep die plaats biedt aan cliënten met een matig tot ernstige mentale beperking

We proberen bij alle cliënten hun verworven vaardigheden te onderhouden of te stimuleren. 
Bij onze jongere cliënten leren we nieuwe vaardigheden aan. Dit kan gaan over huishoudelijke vaardigheden, vrijetijdsbesteding, dagbesteding, …

Uitkijk

De Uitkijk is een familiale leefgroep waar volwassenen met een matig tot ernstige mentale beperking een warm thuisgevoel kunnen ervaren. De Uitkijk bestaat uit ouder wordende cliënten en jongeren. Zorg op maat, stimuleren van zelfredzaamheid, aanbieden van activiteiten en het bieden van de nodige structuur is noodzakelijk. 

Wip

De Wip is een woonvorm voor cliënten met een matig/ernstige verstandelijke beperking en een bijkomende grote psychische kwetsbaarheid met mogelijke gedragsproblemen. Ook al verschillen de cliënten sterk, ze hebben allen nood aan een gelijkwaardig leef- en begeleidingsklimaat. We vertrekken daarom vanuit een individuele aanpak en proberen een balans te vinden met groepsmomenten in de leefgroep.

't Veer

Leefgroep ’t Veer is een kleinschalige woonvorm voor ouder wordende cliënten met een verstandelijke beperking en een verhoogde zorgvraag omwille van ouder worden en/of dementie. Vanuit dit perspectief willen we onze cliënten een gelukkige oude dag bezorgen. In de leefgroep genieten ze van rust en sereniteit afgewisseld met gedoseerde activiteit op een basaal niveau. 

Wal

De Wal is een woonvorm voor volwassen met een matig tot ernstig mentale beperking. Er zijn ook cliënten die een bijkomende beperking hebben, bv. een motorische beperking, auditieve beperking en/of gedragsmoeilijkheden. Rust, structuur in tijd en ruimte zijn hier erg belangrijk. Via het leven in subgroepwerking leggen we de focus nog meer op de individuele zorgvragen, rust en structuur.

Klipper

De Klipper is een leefgroep voor volwassen cliënten met een ernstige mentale beperking. Binnen de werking in de Klipper staat zorg op maat in een huiselijke sfeer centraal. De cliënten nemen deel aan de dagbesteding in het bezigheidscentrum of vertoeven in de leefgroep waar gestreefd wordt naar een zinvolle dagbesteding aangepast aan de mogelijkheden van iedere cliënt. 

Troeven

Woonvormen voor volwassenen met een fysieke beperking of NAH

Op Campus Mané in Maasmechelen begeleiden we personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een fysieke beperking en/of een degeneratieve aandoening zoals MS of ALS. Al onze woonvormen zijn specifiek ontworpen om volwassenen die een levensbreuk hebben gekend, te ondersteunen waar het nodig is. Langs de ene kant dankzij onze aangepaste gebouwen, die overal rolstoeltoegankelijk en voorzien zijn van de nodige structuur. Langs de andere kant worden alle bewoners en zijn omgeving bijgestaan door een ervaren team van woonbegeleiders, ergotherapeuten, logopedisten, kinesisten en verpleegkundigen. Op onze campus bieden we 4 huiselijke woonvormen aan, waarbij we bewoners ondersteunen in hun zelfstandigheid en de omgang met hun letsel of aandoening.

Troeven

Wonen op een warme plek?

Kom vrijblijvend met ons in contact. We beantwoorden met veel plezier al je vragen. Of wil je graag ontdekken hoe je beroep kan doen op woonondersteuning? Ook dan helpen we je graag verder! 

Campus Mané Maasmechelen-0096 ZOL + FB.jpg

Ook interessant voor jou

bottom of page