top of page
Campus De Meander Dilsen Stokkem-396.jpg

Onze historiek

Zorggroep Arum is ontstaan uit verschillende initiatieven, waaronder een vakschool voor nijverheid en allerlei dagcentra verspreid over het Maasland. Ontdek hier ons verhaal. 

1923

1928

1963

1970

1975

1980

1984 - 1986

1990

1994

2015

2019

2020

Oprichting "Teen -en Rietvlechtschool"

De geschiedenis van “De Meander” start ongeveer 100 jaar geleden met de oprichting van de “Teen- en Rietvlechtschool van het Heilig Hart” in het centrum van Stokkem. Aanvankelijk als avondschool, maar al snel – in 1923- startte men als een “gewone” school in dagonderwijs.

Dit had alles te maken met het typische Stokkemer ambacht: het mandenvlechten. Langs de Maas groeien namelijk “wissen” of wilgen, het basisproduct voor de vlechtnijverheid. Vermits het centrum van Stokkem klein was, omdat het ingesloten lag tussen de wallen, waren de mensen aangewezen op een huisnijverheid, vandaar de grote bloei van de “korverij”, met een hoogtepunt in de tweede helft van de 19e eeuw.

Bouw burgemeesterswoning "Dela Brassine"

Met de ontdekking van steenkool en de exploitatie van de mijn van Eisden in het begin van vorige eeuw, stapten veel jongens en mannen van de korfplank af om in de steenkoolnijverheid te werken. De korverij ging achteruit. De parochiale overheid zag dit niet graag en wilde de jongens “aan huis” houden door de oprichting van deze nijverheidsschool, aanvankelijk in een woning in de Maasstraat en vanaf 1928 in de voormalige burgemeesterswoning “Dela Brassine” in de Rechtestraat.

Het ging hier om een driejarige vlechtopleiding, maar deze school kon de heropbloei van de mandenmakerij niet realiseren. Veelal diende de opleiding als tussenperiode tussen de lagere school en het ogenblik – op 15, 16 jaar – als de jongens naar de mijn gingen. De mijn bood immers meer loon en een grotere werkzekerheid.

Openstelling school voor mensen met een beperking

Tijdens de Tweede Wereldoorlog en ook in de jaren ’50 daalde het leerlingenaantal fors en vanaf 1963 deden ook de eerste internen hun intrede in de gebouwen in de Rechtestraat. De school werd meer en meer opengesteld voor mensen met een beperking.

Oprichting VZW Maaslandse vereniging voor vorming en arbeidstraining

Deze overkoepelende inrichtende macht beheerde en bestuurde enerzijds de autonome school Maaslands Instituut voor Buitengewoon Technisch Onderwijs en anderzijds het internaat voor deze leerlingen, het M(edisch) P(edagogisch) I(nstituut), in de volksmond gekend onder de naam het MPI. 
 

Door de stijging van het leerlingenaantal werden de gebouwen in de Rechtestraat al snel te klein, zodat de bestaande leef- en werksituatie, voor zowel de leerlingen als het personeel, langzaam maar zeker zo goed als onhoudbaar werd.


Er was dus dringend nood aan een degelijke infrastructuur op een nieuwe locatie met aangepaste gebouwen voor de opvang van de mentaal gehandicapte leerlingen. 

Inhuldiging gebouwen Stokkemerbaan
Op 25 april 1975 werden de eerste gebouwen aan de Stokkemerbaan ingehuldigd: een administratief gebouw met keuken, vijf paviljoenen en een sportzaal. De bewoners liepen aanvankelijk nog school in de Rechtestraat, maar in 1990 kon op de campus Stokkemerbaan – Weg langs de Graaf een nieuw schoolgebouw in gebruik worden genomen. De school kreeg de naam “De “Garve, en biedt opleidingsvormen 1 en 2 aan in het Buitengewoon Secundair onderwijs. Het Maaslands Instituut veranderde in 2005 zijn naam naar “De Meander”.

Opening leefgroep voor volwassenen
Aanvankelijk werd het “MPI Maaslands Instituut” enkel bewoond door internen van de school, vanaf 1980 kwam er een leefgroep voor volwassenen bij.

Oprichting vzw Dagcentra Maasland 
Door de OCMW’s van het Maasland werd een behoeftenonderzoek gedaan bij personen met een beperking en hun familie. Daar kwam uit dat er toch heel wat vraag was naar meer dag– en nachtopvang voor personen met een beperking.

Op 4 juli 1982 verscheen in het Belgisch Staatsblad de oprichtingsakte van vzw Dagcentra Maasland. De werking startte eerst als Dagcentrum Zorgvlied in Kinrooi en was eigenlijk bedoeld als dagcentrum voor volwassen personen met een mentale beperking. De werking was op dat moment nog niet erkend.

Verhuis Dagcentra Maasland naar Maasmechelen en uitbreiding Maaslands Instituut
In die jaren 1984 - 1985 werd de werking voor personen met een mentale beperking overgedragen aan het toenmalige MPI Ter Engelen. De werking van Dagcentra Maasland verhuisde naar Maasmechelen, Rijksweg 92 en de doelgroep werd gewijzigd. Het dagcentrum bood toen voor de eerste keer opvang aan volwassen personen met een fysieke beperking. Nog steeds had de werking geen officiële erkenning.

Het Maaslands Instituut in Stokkem breidde intussen verder uit. Zo werd het bezigheidscentrum 'De Vlier' geopend en breidde de campus verder uit richting Weg Langs De Graaf. Ook werd er gewerkt aan verdere inclusie met de stad. Daarom werd in 1985 de leefgroep voor volwassenen 'Ronduyt' geopend in het centrum van Stokkem. 

Een jaar later breidde de campus in Stokkem veder uit richting het noorden, met de opening van leefgroep Blocushoeve. 

Eerste erkenning voor Dagcentra Maasland
De eerste erkenning was een feit: het dagcentrum werd erkend voor 15 plaatsen voor personen met een fysieke beperking. Mevr. Lambrights-Ramaekers Yvonne, eigenares van het gebouw aan de Rijksweg 92 in Maasmechelen, schonk het gebouw aan vzw Dagcentra Maasland.

Verhuis in Stokkem en uitbreiding in Maasmechelen
Bij vzw Dagcentra Maasland werd er een uitbreiding van erkenning aangevraagd met 15 plaatsen: het dagcentrum zou dan een capaciteit krijgen van 30 plaatsen. Én er werd een aanvraag ingediend voor de erkenning van een nursingtehuis voor 12 plaatsen.

Ook de campus in Stokkem kende in die periode enkele veranderingen. Zo verhuisde in 1990 Bu.S.O "De Garve" op de Rechtestraat naar de zone tussen Rustoord 't Kempken en Campus Meander.

Groei in cliënten en gebouwen voor Dagcentra Maasland
Het dagcentrum wordt officieel uitgebreid voor 30 personen vanaf 1 september 1992. VZW Dagcentra Maasland koopt het voormalige kloostergebouw gelegen op de Kastanjelaan 61 in Eisden-Maasmechelen.

Villa La Ray verwelkomt zijn eerste bewoner 
De eerste bewoner neemt zijn intrek in het nursingtehuis in juni 1994.
De naam van het tehuis is een eerbetoon aan de schenking van mevrouw Lambrights-Ramaekers Yvonne: Villa La Ray. Villa La Ray is gehuisvest in het gebouw op de Rijksweg 92 in Maasmechelen.

Bij het Maaslands Instituut in Stokkem werd het 25-jarig bestaan van leefgroep 'De Poort' gevierd. 

vzw Dagcentra Maasland bouwt aan zijn toekomst
De beide gebouwen voldoen niet aan de toegankelijkheidsvereisten voor personen met een fysieke beperking. Er worden plannen gemaakt om een volledige nieuwbouw te realiseren, zowel voor het dagcentrum als het nursingtehuis.

Erkenning als dienst beschermd wonen
Naast het dagcentrum en het nursingtehuis wordt vzw Dagcentra Maasland erkend als dienst beschermd wonen voor 6 personen.

Uitbreiding en naamsverandering bij Dagcentra Maasland
Binnen het dagcentrum wordt een arbeidszorgproject opgestart voor personen met een fysieke beperking die graag arbeidsmatige activiteiten willen doen. Dit project wordt op 1 januari 2001 officieel erkend als begeleid werken door de overheid. Tegelijkertijd blijft het arbeidszorgproject lopen in samenwerking met de provincie Limburg.


In het jaar 2000 wordt gestart met de nieuwbouw van een dagcentrum en tehuis niet werkenden (nursingtehuis + bezigheidstehuis samen) op de Schoolstraat 32 te Opgrimbie-Maasmechelen én veranderde de naam Dagcentra Maasland in Mané vzw, centrum zorg op maat. Ook wordt in 2002 het nursingtehuis uitgebreid met 7 bedden bezigheidstehuis.

Verhoging erkenning bij vzw Mané 
Op 1 september 2004 wordt de erkenning van het tehuis niet-werkenden verhoogd tot 23 plaatsen met een optie tot 24 plaatsen zodra de nieuwbouw bezigheidstehuis klaar is.

vzw Mané barst uit zijn voegen en bouwt aan de verdere uitbreiding
In mei 2007 wordt gestart met de bouw van een bezigheidstehuis, voor 12 personen, met daaraan gekoppeld 2 zorgwoningen.

Hallo Villa Le Othi
Midden september 2008 is het nieuwe bezigheidstehuis instapklaar.  Het gebouw krijgt de naam ‘Villa Le Othi’, traditiegetrouw een eerbetoon aan de 2 voorzitters die Mané tot dan toe gekend heeft: Leonie Vranken en Thieu Snijders.

Feestzaal Graaf Van Loon opent zijn deuren 
In De Meander in Stokkem werd het complex Graaf van Loon op Langs de Graaf in gebruik genomen. In dit multifunctioneel gebouw kunnen feesten georganiseerd worden, maar kunnen bewoners en personeelsleden ook een warme en verse maaltijd nuttigen tijdens de middag. 

Zorgboerderij Ommersteyn en De Meander schudden elkaar de hand
Op 7 mei sloten Stichting Ommersteyn en De Meander vzw een intentieovereenkomst. Binnen de zorgorganisatie vervult Domein Ommersteyn, waarop de zorgboerderij gesitueerd is, een bijzondere rol. Cliënten met een beperking krijgen hier een rustgevende woonplek en kunnen op een belevingsgerichte manier deelnemen aan de activiteiten op het domein. Daarnaast biedt de landbouwactiviteit voor mensen met een psychische en sociale kwetsbaarheid een aangepaste werkplek. Zo kunnen zij op een laagdrempelige wijze en rekening houdend met hun eigen draagkracht, een steentje bijdragen aan de landbouwactiviteit.

vzw De Meander viert feest 
vzw Meander biedt intussen al 50 jaar een warme zorgomgeving aan mensen met een beperking. Dit jubileum konden we dan ook niet ongestoord voorbij laten gaan. Tijdens de feestelijke academische zitting in Graaf van Loon werd de geschiedenis van de Meander bovengehaald, kwam bewoner Jacky uitleggen waarom hij al 33 jaar met plezier op de campus woonde en voerde minister Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Gezin en Armoedebestrijding na zijn speech een echt Stokkemers ritueel uit: de wissenknip.  

2021

1982

1984 - 1986

1988

1990

1992

1994

1996

1997

1999 - 2002

2004

2007

2008

De geboorte van Zorggroep Arum
Op 1 januari 2021 zijn de Meander vzw uit Dilsen-Stokkem en Mané vzw uit Maasmechelen gefusioneerd tot één zorgorganisatie om met vereende krachten de kwaliteit van de zorg voor onze huidige en toekomstige cliënten verder te verhogen. Hierbij staat steeds de zorgvraag van de cliënt centraal.

2022

Eerste realisatie als groep: Campus Fabor zag het daglicht
In de Dorpsstraat in Lanklaar openden we een nieuwe thuis voor 24 jongeren met een verstandelijke beperking. 
Ook jongeren met bijkomende gedrags -en emotionele problemen bieden wij in dit multifunctioneel centrum een warme omgeving.


Voorheen stond er een grote meubelwinkel en twee woonhuizen. De winkelruimte deed zelfs dienst voor tien decors in de VRT-serie Beau Séjour

2023

Zorgboerderij Ommersteyn gaat zijn eigen weg

Het boerderijgebeuren gaat terug naar de originele eigenaar, Jos Vaessen, terwijl het bezigheidscentrum 't Buitenhuys en woonvorm Verschuylenhof nog steeds een warme plek bieden voor cliënten van Zorggroep Arum. 

Daarnaast werd ook gewerkt aan de herinrichting van de zorgomgeving op het domein. Zo werden de werken aangevat van 'Blok 2' waar in de toekomst een bistro met een maatschappelijke karakter zal huisvesten, inclusief hoevewinkel.

Hoe kunnen we jou warm omkaderen?

bottom of page