top of page

Over Zorggroep Arum

Zorggroep Arum is een zorgorganisatie waar wij professionele ondersteuning bieden aan jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking, fysieke beperking en/of een niet-aangeboren hersenletsel. Op onze vier campussen die verspreid zijn over het Maasland kunnen cliënten wonen en hun dag zinvol besteden in allerlei binnen- en buitenateliers. Met warme omkadering zorgen wij dat onze cliënten zich goed voelen, houvast vinden en zichzelf kunnen zijn.

 

Of je nu een (toekomstige) cliënt, medewerker, stagiair, vrijwilliger of partner bent, bij ons kun je steeds rekenen op een warme en professionele ondersteuning of begeleiding.

337150684_156237244027328_275880800783657996_n
Mané-0960
Mané-1025
Mané-0737_edited
336654904_1107685176864849_345802462440934216_n
336652975_766272558170565_2688724663049738679_n
Campus De Meander Dilsen Stokkem-21
Campus De Meander Dilsen Stokkem-379
Meander Dilsen-Stokkem-2011
336631218_161083406459990_8021719929021498326_n
Campus Mané Maasmechelen-0357 mag

Onze visie op zorg

Het blijkt dat we niet zoveel woorden nodig hebben om het eens te worden over hoe wij -samen - naar zorg kijken. Samen met al onze stakeholders dromen we van een wereld waarin ieder mens - met zijn beperkingen - volwaardig kan participeren en zijn dromen realiseert. Deze overtuiging stuurt ons handelen. Daarom is onze zorg:

 • Warm en attent: Het gaat om open en oprechte aandacht van de ene mens voor de andere. Alles wat we doen of laten, doen we vanuit menselijke betrokkenheid.
   

 • Emancipatorisch: De stem van de cliënt bepaalt ons handelen. We vertrekken vanuit de persoonlijke ambities en verlangens van de cliënt. Zelfregie is een belangrijk streven.
   

 • Op maat en persoonsgericht: Iedere cliënt is uniek. De gehele persoon wordt hierbij gezien, ver voorbij zijn beperking of zijn handelingsplan. Het geluk van die persoon staat voorop.
   

 • Inclusief: We leven midden in de maatschappij. Ieder mens wil erbij horen, gezien worden en participeren. We geloven dat we als voorziening geen eiland zijn, maar dat we nauw verbonden zijn met het netwerk en de omgeving om ons heen. We werken graag samen over grenzen heen, om eenieders beperkingen te overwinnen. 
   

 • Professioneel: Onze zorg voldoet aan de kwalitatieve standaarden die de overheid van ons verwacht als vergunde zorgaanbieder. En die kunnen evolueren naarmate de sector leert en de maatschappij evolueert. We zijn mee met die evolutie.
   

 • Relevant en met veel beleving: Wat we doen, laat niemand onberoerd, ook onszelf niet. Onze bijdrage doet er toe. Door wat we doen, maken we de wereld beter voor iedereen.

Onze missie

Warme zorg voor iedere cliënt,

door betrokken zorgtalenten,

in een plezierige en professionele organisatie,

nabij verbonden met de ruime omgeving. 

Samen gaan we voluit! 

Onze waarden

Met onze waarden geven wij aan wat we erg belangrijk vinden. We hebben ervoor gekozen om elke waarde aan te vullen met een complementaire waarde, vandaar deze gebalanceerde set van waarden.

Eerlijk en
respectvol

We zijn betrouwbaar in wat we zeggen en wat we doen. We behandelen anderen zoals we zelf behandeld willen worden, vanuit respect. Onze houding is oprecht.

Luisteren en gehoord worden

We zijn heel goed in luisteren. Maar we willen groeien in onze eigen stem laten horen. Enerzijds beschouwen we onze medewerkers als expert-collega’s en betrekken hen bij onze beleidskeuzes om tot een duurzame zorgorganisatie te komen. Anderzijds dragen we actief bij aan het maatschappelijke debat rond onze doelgroep.

Op maat en solidair

Met onze zorg willen we maximaal aan de persoonlijke wensen van iedere client voldoen. Maar tegelijk realiseren we ons dat we in een collectieve setting niet zonder solidariteit kunnen. Wij zetten in op het behoud van die solidariteit, omdat we geloven dat iedereen daar beter van wordt.

Open en veilig

Zowel onze houding als onze infrastructuur is tegelijk open en veilig. We vinden (relationele en fysieke) veiligheid een basisrecht, waarover elke dag gewaakt moet worden. We streven naar een open en toegankelijke omgeving, met een open geest, waar inclusie ook echt mogelijk is.

Professioneel en plezierig

Plezier is een goede maatstaf voor goede zorg. Als onze cliënten goed gezind hun partner, ouder, broer of zus tegemoet gaan, hebben we in de ogen van die laatste goede zorgen gegeven. 


Plezier is tegelijk een goede maatstaf voor werkgeluk. We hebben hier niet enkel over oppervlakkig plezier, maar ook over écht contentement, over voldoening en persoonlijk welbevinden.


We geloven bovendien dat plezier hebben met elkaar zeker samen gaat met professionele zorg. Sterker nog, ze versterken elkaar als ze hand in hand gaan.

Campussen

Campus Meander

Op onze Campus Meander in Stokkem bieden we woonondersteuning, dagondersteuning en begeleiding aan personen met een mentale of mentaal-motorische beperking.

Campus Mané

Op onze Campus Mané in Maasmechelen bieden we woonondersteuning, dagondersteuning en begeleiding aan personen met een beperking en/of een (niet-)aangeboren hersenletsel (NAH).

Campus Ommersteyn

Cliënten met een beperking krijgen hier een rustgevende woonplek en kunnen op een belevingsgerichte manier deelnemen aan de activiteiten op het domein.

Campus Fabor

Ons multifunctioneel centrum voor jongeren en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Ook jongeren met bijkomende gedrags- en emotionele problemen bieden wij een warme omgeving.

Ontstaan vanuit meerdere initiatieven, uitgegroeid tot warme zorgaanbieder

En dat steeds met onze partners

Warme zorg aanbieden, dat kan je niet alleen. Daarom bouwden we in de afgelopen jaren verschillende partnerships uit met met overheidsinstanties, andere zorgorganisaties, scholengemeenschappen en meer.

bottom of page