top of page

Financieringsmogelijkheden

In België is de zorg voor mensen met een beperking verdeeld over verschillende instanties, afhankelijk van de leeftijd en de aard van de beperking:

 1. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH): Het VAPH is een Vlaamse overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor de ondersteuning van personen met een handicap. Het VAPH biedt financiële ondersteuning aan personen met een handicap en hun familieleden, zodat zij zelf de zorg kunnen organiseren die het beste past bij hun individuele noden.

 2. Intersectorale toegangspoort (ITP): De ITP is een toegangspoort voor minderjarigen met een beperking tot verschillende zorg- en ondersteuningsvormen. De ITP beoordeelt de zorgvragen van minderjarigen met een beperking en kan hen toegang geven tot onder meer Persoonsvolgende Financiering (PVF) en Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH).

 3. Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD SZ): De FOD SZ is een federale overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de sociale zekerheid in België. Dit omvat onder meer de uitbetaling van uitkeringen en tegemoetkomingen aan personen met een handicap.

 4. Zorgaanbieders: Verschillende zorgaanbieders, zoals Zorggroep Arum en ziekenhuizen, bieden zorg en ondersteuning aan personen met een beperking. 
   

Het is belangrijk om te weten dat de verantwoordelijkheid voor de zorg voor mensen met een beperking gedeeld wordt tussen verschillende instanties. Daarom is het vaak nodig om contact op te nemen met meerdere instanties om de juiste zorg en ondersteuning te krijgen.

Hulpverlening voor jongeren

Niet-rechtstreeks toegankelijke hulp voor jongeren

Sinds 1 maart 2014 behandelt de intersectorale toegangspoort (ITP) aanvragen voor langdurige, intensieve en gespecialiseerde soorten van jeugdhulpverlening, bijvoorbeeld: een internaat voor kinderen met een handicap, een pleeggezin, een verblijf in een jeugdhulpvoorziening. Bij zulke hulpverlening kan je als ouder of als jongere niet zelf aankloppen, maar heb je een toelating nodig. Dat noemen we de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.

Om de aanvraagprocedure bij de intersectorale toegangspoort op te starten, neem je contact op met een dienst die je contactpersoon-aanmelder kan zijn. Voor de aanvraag van VAPH-ondersteuning zijn dat multidisciplinaire teams die daarvoor erkend zijn door de overheidsdienst Opgroeien in Vlaanderen en Brussel. Je vindt ze terug via de website van de dienst Opgroeien.

Samen met je contactpersoon-aanmelder, vul je het aanmeldingsdocument in. Je contactpersoon-aanmelder bezorgt dat document, samen met andere nodige documenten, elektronisch aan de toegangspoort (ITP). Je contactpersoon-aanmelder volgt samen met jou het hele verloop van de procedure op.

 

Het team Indicatiestelling van de toegangspoort onderzoekt vervolgens of de minderjarige waarvoor de aanvraag werd ingediend in aanmerking komt voor VAPH-ondersteuning. Daarna onderzoekt het team welke vorm van ondersteuning het meest geschikt is. Daarvoor maken zij een indicatiestellingsverslag op.

 

Op basis van het ondersteuningsplan, ook wel het indicatiestellingsverslag genoemd, wordt er een beslissing genomen over de toekenning van ondersteuning. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, kan je kiezen uit verschillende zorgaanbieders die erkend zijn door het VAPH, waaronder Zorggroep Arum. 

Rechtstreeks toegankelijke hulp voor jongeren (RTH)

RTH is een ondersteuningsvorm die minderjarigen met een beperking helpt om dagelijkse activiteiten uit te voeren, zoals persoonlijke verzorging, huishoudelijke taken en vrijetijdsbesteding. RTH kan worden aangevraagd zonder dat er een erkenning als persoon met een handicap nodig is.

Meer informatie vind je hier

Hulpverlening voor volwassenen

Een volwassene met een beperking kan beroep doen op een zorginstelling in België door een aanvraag te doen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). 

Hier zijn enkele stappen die je kan volgen om een aanvraag te doen:

 1. Contact opnemen met het VAPH: Neem contact op met het VAPH om meer informatie te verkrijgen over de aanvraagprocedure en de ondersteuningsmogelijkheden. Dit kan telefonisch, via e-mail of via het online contactformulier op de website van het VAPH.

 2. Aanvraagformulier invullen: Om een aanvraag te doen, moet je een aanvraagformulier invullen en opsturen naar het VAPH. Dit formulier kan je downloaden van de website van het VAPH of kan je aanvragen bij het VAPH.

 3. Ondersteuningsplan opstellen: Samen met het multidisciplinair team van het VAPH wordt er een ondersteuningsplan opgesteld op basis van je zorgvraag en je individuele noden.

 4. Beslissing: Op basis van het ondersteuningsplan wordt er een beslissing genomen over de toekenning van ondersteuning. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, kan je kiezen uit verschillende zorgaanbieders die erkend zijn door het VAPH.
   

Het is belangrijk om te weten dat het aanvraagproces en de toekenning van ondersteuning enige tijd kan duren. Daarom is het aan te raden om de aanvraag zo snel mogelijk in te dienen.
 

Daarnaast kan je ook contact opnemen met onze sociale dienst om te informeren naar de mogelijkheden binnen onze zorggroep en om na te gaan of er plaatsen beschikbaar zijn. 

Het VAPH legt de mogelijke ondersteuningsvormen eenvoudig uit in onderstaand filmpje: 

Financieringsmogelijkheden voor zorg voor meerderjarigen 

Persoonsvolgend budget (PVB)

Persoonsvolgend budget (PVB) is een financieringsmodel dat zorgbudgetten toewijst op basis van de individuele zorgbehoefte van een persoon. De persoon met een beperking krijgt een zorgbudget toegewezen dat gebaseerd is op zijn of haar individuele zorgbehoefte. Daarna kan er zelf beslist worden waar en hoe dit budget wordt gespendeerd. 

Meer informatie vind je hier

Rechtstreeks toegankelijke hulp

RTH is een ondersteuningsvorm die volwassenen met een beperking helpt om dagelijkse activiteiten uit te voeren, zoals persoonlijke verzorging, huishoudelijke taken en vrijetijdsbesteding. RTH kan worden aangevraagd zonder dat er een erkenning als persoon met een handicap nodig is.

Meer informatie vind je hier

bottom of page