top of page

Procedure klokkenluiders

Procedure klokkenluiders 2023

In dit document vind je de procedure die Zorggroep Arum toepast, mocht er een melding worden gedaan van inbreuken op bepaalde wetgeving. Zo kunnen inbreuken in een vroeg stadium worden opgespoord en behandeld. Ook de klokkenluider wordt beschermd.

bottom of page