top of page

Woonondersteuning Villa Le Othi

Campus Mané

Locatie

Leefgroep Villa Le Othi

Wat bieden wij?

- Ervaren begeleiding die 24u op 24u ondersteuning biedt, we kiezen voor een warme en attente aanpak
- Een heel team specialisten (orthopedagogen, psycholoog, ergotherapeut, logopedist, kinesisten,
verpleegkundigen en sociale dienst) die dagdagelijks voor je klaar staan.
- Zorg op maat waarbij we vertrekken vanuit de persoonlijke verlangens. Elke cliënt is uniek en krijgt
hierbij zijn unieke aanpak.
- We kiezen voor een inclusieve aanpak waar we zoveel mogelijk willen deelnemen aan de maatschappij.
Elk van ons, beperking of niet, maakt hier deel van uit.
- Toegankelijke infrastructuur.
- Mogelijkheid om deel te nemen aan ons dagcentrum

Wie ben jij?

-        Je bent ouder dan 21 jaar én je beschikt over een persoonsvolgend budget vanuit het VAPH

-        Je hebt niet meer de mogelijkheid om zelfstandig te wonen en hebt nood aan een verblijf.

-        Je hebt een fysieke beperking of een niet aangeboren hersenletsel.

-        Je kan functioneren in een leefgroep waarin samenleven centraal staat

Over Zorggroep Arum

Heb je interesse? Neem zeker contact met ons op! Dan bekijken we samen wat we voor jou kunnen betekenen.
www.arum.be
Ine Janssen
089/77.03.23
ine.janssen@arum.be
Sociale dienst – Zorggroep Arum vzw (campus Mané)

bottom of page