top of page

Hoofdbegeleider - Fabor

Dilsen-Stokkem, België

Contracttype

30u Onbepaalde duur

Wat ga je doen?

Leefgroepen Schipper/Visser zijn gelegen in de stadskern van Lanklaar in een gebouw met nog 2 andere leefgroepen. Deze leefgroepen bieden schoolaanvullende en schoolvervangende dagopvang en woonondersteuning aan 12 jongeren en jongvolwassenen. De jongeren die in Fabor verblijven hebben een verstandelijke beperking en eventueel bijkomende gedrags- en emotionele problemen. Ze hebben nood aan een gestructureerde en veilige leefomgeving.

De jongeren in Schipper hebben nood hebben aan een meer geïndividualiseerd aanbod en een voldoende veilige en beveiligde omgeving. De infrastructuur is hierop dan ook voorzien. Door hun prikkelgevoeligheid en beperkte emotieregulatie is deelnemen aan groepsgebeuren niet haalbaar. Ze kennen een zeer geïndividualiseerde dagstructuur waarbij rekening wordt gehouden met het kunnen en aankunnen van iedere cliënt. We leggen de lat bewust laag en spelen in op het moment zelf.

De jongeren in Visser hebben ook nood aan een individueel aanbod maar hier zijn (sub)groepmomenten zeker ook mogelijk. We zetten daarnaast in op het ontwikkelen van meer zelfontplooiing en/of het aanleren van vaardigheden volgens een individueel handelingsplan.

Als hoofdbegeleider sta je enerzijds in voor de dagdagelijkse begeleiding van onze cliënten, anderzijds ben je verantwoordelijk voor het administratieve en organisatorische aspect van de dagelijkse werking van je woonvorm.

 Daarnaast is ook de aansturing en organisatie van je team een van je taken. Je bent het eerste aanspreekpunt van de begeleiders.

 

Je zal deel uitmaken van een team van begeleiders, activiteitenbegeleider, medewerkers onderhoud,...

Wie ben jij? 

 • Je beschikt over een bachelor- of graduaatsdiploma orthopedagogie, ergotherapie, toegepaste psychologie of psychiatrisch verpleegkundige.

 • Je benadert onze cliënten vanuit het orthopedagogische gedachtengoed “Kwaliteit van Leven”.  Voor jou staat de cliënt en zijn zorgvraag centraal. Je speelt in op zijn/haar wensen maar verliest de visie van de organisatie niet uit het oog.

 • Je bent empathisch, flexibel, stressbestendig en assertief. Je neemt je verantwoordelijkheid op en werkt graag in een team. 

 • Je beschikt over leidinggevende capaciteiten en sterkte communicatieve vaardigheden.

 • Je beschikt over de nodige vakkennis en hebt voeling met de doelgroep.

 • Je beschikt over voldoende draagkracht, maturiteit en integriteit.

 • Je legt de focus op de competenties van je teamleden, die je zowel individueel als in team coacht, verbindt en helpt groeien. Met jouw inlevingsvermogen kan je de teamdynamiek inschatten en durf je hierop in spelen. Voor jouw medewerkers ben je een klankbord én een coach. 

 • Aan welke waarden hechten we belang als organisatie:

  • Een professionele én plezierige plek bieden voor medewerkers en cliënten

  • Op een eerlijke én respectvolle manier omgaan met elkaar

  • Zorg op maat voorzien én solidair zijn

  • Naar elkaar luisteren én gehoord worden

  • Een open én veilige omgeving creëren voor iedereen

Wat bieden we jou?

Een contract van onbepaalde duur met een tewerkstellingsbreuk van 30/38.

Aantrekkelijk loon volgens barema van paritair comité 319.01. Relevante anciënniteit nemen we over.

We vullen je loon aan met:

 • een eindejaarspremie

 • vakantiegeld

 • aantrekkelijke fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer (heen en terug)

 • een voordelige groeps- en collectieve hospitalisatieverzekering (met eigen bijdrage)

 • opleidings- en doorgroeimogelijkheden op basis van jouw unieke talenten en passies

 • de mogelijkheid om thuis te werken

 • een abonnement op Benefits@Work met talrijke kortingen

 • jubilariscadeau en -viering

 • toffe personeelsfeestjes

 • een jaarlijkse teambuilding

 • gratis verse soep tijdens de lunch, gratis koffie en water

 • nieuwjaarsreceptie en -attentie

Je hebt jaarlijks 22 verlofdagen (20 dagen wettelijk verlof en 2 conventionele verlofdagen). Aangevuld met:

 • Van 35 - 44 jaar: 5 extra verlofdagen

 • Van 45 - 49 jaar: 12 extra verlofdagen

 • Van 50 - 54 jaar: 24 extra verlofdagen

 • Vanaf 55 jaar: 36 extra verlofdagen

Een warme en open werkomgeving waarin je helemaal jezelf kan zijn. Jou een goed gevoel geven is immers één van onze topprioriteiten. Kunnen we het ergens beter in doen? Vertel het ons. We werken er samen aan.

Een team van 300 collega’s, 75 vrijwilligers en 15 stagiaires staat jou iedere dag met plezier bij.

Wie is Zorggroep Arum?

Zorggroep Arum is een zorgorganisatie waar wij professionele ondersteuning bieden aan jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking, motorische beperking en/of een niet-aangeboren hersenletsel. Op onze vier campussen die verspreid zijn over het Maasland kunnen cliënten wonen en hun dag zinvol besteden in allerlei binnen- en buitenateliers. Met warme omkadering zorgen wij dat onze cliënten zich goed voelen, houvast vinden en zichzelf kunnen zijn.

Deze aspecten dragen wij ook uit naar onze medewerkers. Hun welzijn en talenten zijn steeds één van onze prioriteiten. Iedere dag willen wij open communiceren naar onze medewerkers en hen diverse opleidings- en doorgroeimogelijkheden bieden. Dit binnen het plezierige en familiale karakter van onze organisatie.

 

Samen gaan wij voluit!

Interesse?

Heb je vragen over de vacature? Dan kan je altijd een mailtje sturen naar bovenstaand mailadres of even bellen naar Lauren Reggers of Charlotte Houbrechts op het telefoonnummer 089/79 84 83.

Interesse?

Vragen?

Neem contact op met
Lauren Reggers
Lauren Reggers
089/79 84 83
bottom of page