top of page

Dynamische bestuurders of adviseurs

Zorggroep Arum

Contracttype

Op vrijwillige basis

Wat ga je doen?

Op 1 januari 2021 is uit een fusie tussen vzw De Meander en vzw Mané vzw Zorggroep Arum ontstaan. Intussen hebben we - samen met alle stakeholders - onze missie, visie en waarden helder gemaakt. Ook de strategische krachtlijnen zijn duidelijk. Voor de langere termijn ligt er heel wat werk op de plank: niet alleen op het vlak van de dienstverlening, maar ook op organisatorisch en infrastructureel vlak. Onze sector staat immers voor flinke uitdagingen, vooral gedreven door de toenemende zorgvraag in combinatie met uitdagingen op het vlak van financiering en instroom van personeel. Daarnaast is het intersectorale samenwerking een ambitie voor de toekomst.


Maak met jouw talent het verschil voor onze zorgorganisatie en start als dynamisch bestuurder/adviseur. Iets voor jou? Lees dan snel verder. De overige bestuurders, cliënten en collega’s staan alvast klaar om jou te leren kennen!


Intussen zijn we twee jaar aan de slag met een geïntegreerd bestuursorgaan. Sinds januari 2022 is er ook een nieuwe algemeen directeur aan de slag. We willen deze vernieuwingsbeweging graag extra leven in blazen. In het kader van ‘good governance’ zijn we op zoek naar een aantal dynamische bestuurders/adviseurs.


We ontdekken graag in welke mate de volgende omschrijving bij jou past:

 • Je voelt affiniteit met de opdracht en doelgroep van onze Zorggroep.

 • Je kan kijken naar een organisatie vanuit helikopterperspectief.

 • Je hebt niet de ambitie om de organisatie zelf te managen.

 • Ervaring als bestuurder is een pluspunt, maar geen must.

 • Je bent actief en beschikbaar, minstens op de geplande overlegmomenten.

 • Je bent bereid om je vrijwillig in te zetten voor onze missie.


Wie ben jij? 

We hechten veel belang aan de eigenheid van eenieder, dus ook van iedere bestuurder. Ook jij hoeft dus niet in het perfecte plaatje te passen. We realiseren ons dat bestuurswerk teamwork is. Daarom organiseren we graag een moment om elkaar te leren kennen, om je de kans te geven om te ontdekken of dit écht iets voor jou is. Er zal een kennismakingsavond plaatsvinden waarbij de kandidaten met elkaar en met het huidige bestuursorgaan in dialoog gaan over een aantal strategische uitdagingen waarmee onze sector en organisatie worden geconfronteerd. Daarna bekijken we samen of en hoe het verder gaat.


We zijn in eerste instantie op zoek naar volgende deskundige profielen:

 1. Financiën - Als sparring partner voor onze financiële directeur (een verstandige, leergierige dertiger) superviseer je ons financiële beleid. Je adviseert het bestuur en de directie op dit vlak. Je hebt een financieel-economisch profiel. Je waakt over onze financiële gezondheid en investeringsbeleid. Je gaat samen met ons op zoek naar (nieuwe) financieringsmogelijkheden.

 2. Zorg (sector) - Met jouw ervaring in de (brede) zorgsector sta je onze ‘Directie Zorg’ (een bekwaam en leuk damesduo) bij in het zorginhoudelijke en organisatorische aspect van de zorg. Je brengt sectorkennis in, onderkent strategische tendensen en bewaakt vanuit het bestuur het zorgbeleid. Je waakt mee over onze zorgprocesssen en de rollen die de verschillende actoren daarin spelen. We denken hierbij aan orthopedagogen, medisch en paramedisch personeel, sociale dienst, ergotherapeuten, logopedisten, begeleiding, … alsook de rol van externe dienstverleners en het eigen netwerk van onze clienten.

 3. Infrastructuur - Gezien onze organisatie de komende tien tot vijftien jaar heel wat verbouwings- en nieuwbouwprojecten zal realiseren, is infrastructuur-management een kritische bekwaamheid in onze organisatie en dus ook in het bestuur. Je staat ons team bedrijfsvoering (ook een getalenteerd duo, zij het mannelijk) bij om het infrastructuurbeleid te professionaliseren. De rol van de technische dienst en de (externe) aannemerij wordt hierbij kritisch bekeken. Kennis van en ervaring met de aanbestedingsprocessen binnen een (VIPA) gesubsidieerde sector is een pluspunt.

 4. HRD en organisatieontwikkeling - De veranderende zorgvraag van onze clienten, veroorzaakt uiteraard ook veranderingen bij ons personeel en in onze organisatie. We bouwen aan een dynamisch organisatiemodel waarin werving en selectie, ontwikkeling en retentie van personeel cruciaal is. Als deskundige op dit vlak stimuleer en superviseer je de ontwikkeling van mens en organisatie binnen onze zorggroep. De algemeen directeur (zelf een enthousiaste zij-instromer met ervaring op dit vlak) is hierbij je sparring partner.

Wat bieden we jou?

Deze rol kan je op twee manieren opnemen:

 • Enerzijds als lid van het bestuursorgaan;

 • Anderzijds als adviseur-expert die ons in thematische werkgroepen bijstaat en al dan niet deel uitmaakt van een nog op te richten Raad van Advies.


Wie is Zorggroep Arum?

Zorggroep Arum is een zorgorganisatie waar wij professionele ondersteuning bieden aan jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking, motorische beperking en/of een niet-aangeboren hersenletsel. Op onze vier campussen die verspreid zijn over het Maasland kunnen cliënten wonen en hun dag zinvol besteden in allerlei binnen- en buitenateliers. Met warme omkadering zorgen wij dat onze cliënten zich goed voelen, houvast vinden en zichzelf kunnen zijn.

Deze aspecten dragen wij ook uit naar onze medewerkers. Hun welzijn en talenten zijn steeds één van onze prioriteiten. Iedere dag willen wij open communiceren naar onze medewerkers en hen diverse opleidings- en doorgroeimogelijkheden bieden. Dit binnen het plezierige en familiale karakter van onze organisatie.

 

Samen gaan wij voluit!

Interesse?

Indien je interesse hebt in één van onze vacatures als bestuurder/adviseur of indien je ons verder wil leren kennen, nodigen we je uit om even contact op te nemen met onze voorzitter op creemersjan@outlook.com of onze algemeen directeur op philippe.belien@arum.be.

De kennismakingsgesprekken willen we einde mei 2023 organiseren.

Meer info vind je hier: https://www.arum.be/nieuwsberichten/zorggroep-arum-zoekt-aanvullende-bestuurders-om-haar-groei-te-ondersteunen

Interesse?

Vragen?

Neem contact op met
Philippe Beliën
Philippe Beliën
089 79 84 20
bottom of page